ಶಿಯೋಮಿ ಫೋನ್ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ, ಕಂಪನಿಯು 'ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರೇರಿತ ಹಾನಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ; ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ – ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು ಈಗ


Translating…

Xiaomi phone catches fire, company says 'customer induced damage'; Don’t do these things to ensure your phone is safe

1 / 12

A Xiaomi Redmi Note 7S smartphone recently caught fire. While the user alleged that his brand new phone caught fire because of a manufacturing defect, Xiaomi in an official statement to The Times of India-Gadgets Now denied any defects in the phone and said that the fire was “customer induced”.

The user named Ishwar Chavhan, resident of Mumbai, took to Facebook to explain what happened. As per his Facebook post, he purchased the Redmi Note 7S from Flipkart in October and things were fine till November 2. On that day, his Redmi Note 7S phone was kept on a table when he got a whiff of a burning smell and found that his phone was burning. He claims that he wasn’t charging the phone nor had he dropped the phone. He contacted Xiaomi’s authorised store in Thane when he couldn’t take out his SIM card as the phone was badly burnt.

Xiaomi in its statement said, “In this particular case, after careful examination, it was concluded that the damage was caused due to external force, and thus, classified under ‘customer induced damage.”

Here are the most common mistakes to avoid while using a phone to ensure it does not catch fire.