ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು Google ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ – GSMArena.com ಸುದ್ದಿ – GSMArena.com


Translating…

In an attempt to get the so-called Data Transfer Project moving, Facebook is now making it easier for users to transfer all their pictures from their Facebook profile to Google Photos. This project is a collaboration between Apple, Google, Microsoft, Twitter and Facebook and the goal is to make it easier for you to transfer data between their ecosystems.

Facebook now allows you to export all your pictures to Google Photos

As of now, Facebook says the open-source tool to transfer your photos is only available to some users in Ireland but will be introduced to the rest of the world in early 2020.

Facebook also adds that the tool will work with other services and it’s easy to guess which are on the top priority list – iCloud and OneDrive.

Source