ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಕಿಯಾ 7.1 ಗಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 10, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 5 ನೋಕಿಯಾಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ – ಜಿಎಸ್ಎಂರೆನಾ.ಕಾಮ್ ಸುದ್ದಿ – ಜಿಎಸ್ಎಂರೆನಾ.ಕಾಮ್


Translating…

Towards the end of August, HMD released its roadmap for Nokia devices scheduled to receive Android 10. Just yesterday, the Nokia 9 PureView joined the Nokia 8.1 as the second device in the brand’s portfolio to receive an official Android 10 build and we also got a more up to date release schedule for some other Nokia models.

Android 10 for Nokia 7.1 coming next week, 5 more devices are getting the update in January

During the Nokia 2.3 launch, HMD’s Pranav Shroff announced on stage that the Nokia 7.1 will get updated to Android 10 as early as next week.

The next handsets in line are the Nokia 6.1, 6.1 Plus and 7 Plus, which are getting updated in January. Also scheduled for January are the Nokia 6.2 and 7.2.

The rest of the Nokia lineup will follow the previously released roadmap.

Nokia Android 10 roadmap
Nokia Android 10 roadmap

Source (video) | Via